Operace očí,laserové operace očí,operace očí laserem - Refrakční centrum - laserová operace očí,operace očí laserem,operace zraku,oční operace,keratokonus,operace očních víček,odstranění krátkozrakosti, Mudr. Petr Novák.
AKTUALITY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Refrakční Centrum Praha, sídlící v samotném srdci Prahy nedaleko Václavského náměstí, nabízí kvalitní oftalmologickou péči nejen zájemcům o laserové operace očí, ale všem, kdo se chtějí dobře starat o svůj zrak. Jedinečnou příležitostí dozvědět se vše potřebné o metodách laserových i nitroočních operací včetně individuálního posouzení konkrétní dioptrické vady a návrhu nejvhodnějšího řešení, je Den otevřených dveří, který Refrakční Centrum Praha pořádá v pátek 11. října 2019. Více

NOVÝ TELEFONNÍ KONTAKT

Velice se omlouváme všem klientům za výpadek telekomunikační sítě v našem Centru i v celém areálu BDC, která byla způsobena rozsáhlou poruchou na straně poskytovatele těchto služeb. V případě potřeby nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420602408601. Při akutních obtížích využijte naši SOS linku, kterou máte k dispozici. Děkujeme za pochopení. Více

FaceBook Česky English Deutsch
To nejlepší pro vaše oči
 

Odborné oční vyšetření

Odborná konzultace

Odbornou konzultaci provádí lékař našeho zařízení s cílem zjistit, zda je daný pacient vhodný pro laserovou operaci, případně jakým jiným způsobem lze odstranit jeho současné potíže. Pro posouzení aktuálního očního nálezu a doporučení vhodných alternativ léčby upřednostňujeme, když si pacient ke konzultaci přinese krátkou lékařskou zprávu od svého očního lékaře. Ta však není podmínkou pro poskytnutí odborné konzultace. Odborná konzultace je pro pacienta zcela nezávazná a je poskytována zdarma.

Vstupní vyšetření

Vlastnímu operačnímu zákroku předchází důkladné vyšetření zraku. Toto komplexní vyšetření trvající cca 2 – 2,5 hodiny zahrnuje provedení celkové i oční anamnézy, stanovení přesné hodnoty dioptrické vady, podrobné vyšetření předního segmentu oka, změření nitroočního tlaku i test slzaivosti. Dále pak vyšetření očního pozadí, k němuž je zapotřebí před samotným vyšetřením aplikovat oční kapky, rozšiřující zorničku. Vidění po ukončení vyšetření může být několik hodin mírně neostré, proto nedoporučujeme po absolvování vyšetření řídit motorová vozidla.
V případě nutnosti je možné doplnit další specializovaná vyšetření jako je např. vyšetření zorného pole, rozbor šilhání apod.
Součástí vstupního vyšetření je rovněž vyšetření na přístrojích PENTACAM A iDESIGN, které nám poskytnou údaje nezbytné pro definitivní rozhodnutí lékaře o vhodnosti pacienta pro refrakční operaci.

Vyšetření na přístroji PENTACAM

Tento přístroj se používá k vyšetřování rohovky a předního segmentu oka.
Umožňuje provést velmi podrobnou trojrozměrnou analýzu přední, ale i unikátně zadní plochy rohovky, přesné stanovení tloušťky rohovky v celém jejím rozsahu, měření hloubky přední komory oka i měření šíře zornice. Právě hodnoty zakřivení a tloušťky rohovky i šířka zornice jsou důležitými parametry, nezbytnými pro odhalení stavů, kde může být laserový zákrok kontraindikován (příliš tenká rohovka, přední event. zadní keratokonus apod.).
Přístroj umožňuje i prostorovou 3 D simulaci předního segmentu oka a stanovení řady dalších parametrů potřebných k přesnému vyhodnocení předoperačních i pooperačních nálezů.
Vyšetření trvá pouze několik minut, je bezkontaktní a zcela bezbolestné. 

 

 

Vyšetření na přístroji iDESIGN

Reprezentuje individualizované unikátní měření optických vlastností oka.
Moderní refrakční chirurgie se kromě dioptrických vlastností oka dále zaměřuje na parametry rohovky, šíři zornice a wavefront analýzu. Jen  dokonalým vyhodnocením výše uvedených veličin jsme schopni získat data, která slouží jako podklad k provedení přesného  individualizovaného laserového zákroku.

 

 

Přístroj iDESIGN  v sobě sdružuje následující vyšetřovací metody :

  • aberrometrii (Wavefront analýzu),
  • automatické měření refrakce,
  • pupilometrii,
  • keratometrii a
  • topografii rohovky.

V čem je tedy iDESIGN tak vyjímečný? Tato analýza je v současnosti považována za nejdokonalejší ze všech hlavně vzhledem k tomu, že potřebná data jsou získána během jediného měření a  ve stejném čase.
Využitím těchto dat pro vytvoření algoritmu pro provedení laserového zákroku a jeho realizace na zařízení  VISX Star je možno dosáhnout vysoce kvalitních pooperačních výsledků se zrakovou ostrostí překračující 100 %.


Komplexní vyšetření zraku je zcela nezávazné. Jeho cílem je především posoudit aktuální zdravotní stav očí. Na základě tohoto vyšetření a po vyhodnocení všech naměřených parametrů lékař nabídne klientovi možné alternativy řešení jeho dioptrické vady nebo pomoc při odstranění současných obtíží.
Zároveň podrobně vysvětlí postup nabízených řešení a odpoví na všechny klientovi dotazy. Platnost tohoto vyšetření jsou čtyři měsíce a v případě potřeby slouží již jako vyšetření předoperační. Kontrolní přeměření, prováděná bezprostředně před vlastním zákrokem jsou zcela zdarma. V případě,ž e je ze strany našeho centra doporučen odklad operačního zákroku, např. z důvodu nestability vady, klient zůstává zdarma v péči našeho centra a v rámci této péče může absolvovat pravidelná přeměření až do té doby, než mu je zákrok doporučen.

Pooperační vyšetření

Pooperační vyšetření je součástí komplexní péče o pacienta. Zahrnuje poskytnutí léků a zdravotnického materiálu, ošetření subjektivních potíží spojených s operačním zákrokem a následná kontrolní vyšetření po dobu šesti měsíců od operace. Pooperační vyšetření /včetně léků a komplexní péče/ je zahrnuto v ceně operačního zákroku.

Vyšetření specialistou v rohovkové poradně

Pacientům s onemocněním rohovky nabízíme možnost vyšetření v naší specializované poradně. Vybavení pracoviště unikátním přístrojem PENTACAM nám umožňuje včasnou diagnostiku onemocnění zvaného keratokonus (onemocnění, při kterém dochází k progresivnímu ztenčování a vyklenování rohovky) i dalších rohovkových postižení, včetně poúrazových stavů. Konzultantem je primář MUDr. Petr Novák, který se touto problematikou zabývá i v rámci své klinické praxe. Tím je zajištěna i případná návaznost na další specializovaná vyšetření, nebo operační řešení včetně transplantace rohovky. Mimo problematiku onemocnění rohovky je možné v této specializované ambulanci vyšetřit například i onemocnění čočky.

 Vytvořil Internet Projekt, a.s. © 2009 Refrakční Centrum s.r.o.