Operace očí,laserové operace očí,operace očí laserem - Refrakční centrum - laserová operace očí,operace očí laserem,operace zraku,oční operace,keratokonus,operace očních víček,odstranění krátkozrakosti, Mudr. Petr Novák.
AKTUALITY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Refrakční Centrum Praha, sídlící v samotném srdci Prahy nedaleko Václavského náměstí, nabízí kvalitní oftalmologickou péči nejen zájemcům o laserové operace očí, ale všem, kdo se chtějí dobře starat o svůj zrak. Jedinečnou příležitostí dozvědět se vše potřebné o metodách laserových i nitroočních operací včetně individuálního posouzení konkrétní dioptrické vady a návrhu nejvhodnějšího řešení, je Den otevřených dveří, který Refrakční Centrum Praha pořádá v pátek 11. října 2019. Více

NOVÝ TELEFONNÍ KONTAKT

Velice se omlouváme všem klientům za výpadek telekomunikační sítě v našem Centru i v celém areálu BDC, která byla způsobena rozsáhlou poruchou na straně poskytovatele těchto služeb. V případě potřeby nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420602408601. Při akutních obtížích využijte naši SOS linku, kterou máte k dispozici. Děkujeme za pochopení. Více

FaceBook Česky English Deutsch
To nejlepší pro vaše oči
 

Náš tým

Refrakční Centrum Praha s.r.o. bezesporu patří k nejmodernějším zařízením svého druhu a používá špičkovou diagnostickou i laserovou technologii. Avšak tím nejcennějším co Vám může naše centrum nabídnout jsou schopnosti jeho zaměstnanců. Refrakční Centrum Praha zaměstnává tým kvalitních a zkušených lékařů a sester, které spojují nejen odborné kvality,profesionální přístup, ale i láska k refrakční chirurgii. Kromě stálých zaměstnanců je zde velká skupina lékařů a sester, kteří nám smluvně vypomáhají.

Odborným garantem společnosti, lékařským managerem a především hlavním chirurgem Centra je MUDr. Petr Novák

MUDr. Petr Novák vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Po ukončení studia nastoupil na Oční kliniku FNKV Praha 10. V roce 1991 získal atestaci I. stupně v oboru oftalmologie, v roce 1996 pak atestaci II. stupně.

Na Oční klinice FNKV pracoval nejprve jako sekundární lékař, později pracoval ve funkci vedoucího lůžkového oddělení, vedoucího operačního sálu, vedoucího tamního refrakčního centra a od roku 1996 jako primář kliniky. Je spoluzakladatelem Refrakční Centrum Praha s.r.o. V současnosti buduje špičkové mikrochirurgické oční centrum v Nemocnici Na Homolce v Praze.

MUDr. Novák se věnuje především chirurgii předního segmentu oka, specializuje se na rohovkovou problematiku (provedl více než 1000 transplantací), na chirurgii šedého zákalu (přes 15 000 operací) a na chirurgii refrakční. V oboru laserových refrakčních metod, zejména v technice LASIK, patří mezi nejzkušenější odborníky v ČR. Od roku 1995 provedl více než 8000 LASIK operací.
MUDr.Petr Novák absolvoval stáže na špičkových zahraničních pracovištích, například v Mannheimu a Bostonu, přednášel o laserových refrakčních metodách na renomovaných mezinárodních sjezdech v USA, Německu, Nizozemí,Belgii a Portugalsku.

MUDr. Novák je členem výboru České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie a členem České oftalmologické společnosti. Byl jmenován do funkce International Council Representative za Českou republiku v International Society of Refractive Surgery, je členem European Society of Cataract and Refractive Surgeons a American Society of Cataract and Refractive Surgery.

Od roku 2006 získalo Centrum pro svou činnost dalšího špičkového chirurga, kterým je MUDr. Sylva Procházková, PhD. 

MUDr. Sylva Procházková ukončila v roce 1990 studia na III. Lékařské fakultě UK v Praze. Po ukončení studia nastoupila jako sekundární lékař na Oční oddělení v nemocnici v Jindřichově Hradci. V roce 1994 získala možnost rozvíjet svůj profesní růst v mikrochirurgii oka na Oční klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze, kde pracovala po dobu 13-ti let. Zde dosáhla v oboru oftalmologie v roce 1995 atestace I. stupně a v roce 1999 atestace II. stupně. Působila zde ve funkci vedoucího lékaře centra refrakční chirurgie ELAS, vedoucího lékaře lůžkového oddělení a vedoucího lékaře operačních sálů. Od roku 2007 je na pozici zástupce primáře očního oddělení v Nemocnici Na Homolce v Praze. MUDr. Procházková se specializuje v chirurgii předního segmentu oka na operace šedého zákalu (přes 13 000 operací katarakty), transplantace rohovek a refrakční chirurgii. Dále se věnuje ultrazvukovým vyšetřovacím metodám oka. Chirurgii laserových metod, především metodě LASIK, se věnuje již od roku 1997. Od tohoto roku provedla již více než 7 000 LASIK operací. O této problematice přednáší na renomovaných mezinárodních kongresech doma i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací věnovaných refrakční chirurgii, chirurgii předního segmentu oka a ultrazvukovým vyšetřovacím metodám oka. V roce 1998 byla vyslána na odbornou stáž na Oční kliniku Humboldtovy Univerzity v Berlíně. Absolvovala také řadu vzdělávacích kurzů v rámci mezinárodních evropských oftalomolgických kongresů. V roce 2013 ukončila doktorské studium na Lékařské fakultě MU v Brně a byl jí udělen titul Ph.D. Ve své dizertační práci se věnovala chirurgické metodě LASIK.

MUDr. Procházková je členem České oftalmologické společnosti, členem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, dále je i členem European Society of Cataract and Refractive Surgeons a American Society of Cataract and Refractive surgery.

Vedoucím lékařem Centra je MUDr. David Klečka

MUDr. David Klečka vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia nastoupil na Oční kliniku FNKV Praha 10, kde pracoval nejprve jako lékař-rezident, po získání atestace I. stupně v oboru oftalmologie jako sekundární lékař v centru refrakční chirurgie ELAS.

MUDr.David Klečka se zabývá především problematikou refrakční chirurgie. Bohaté zkušenosti získal zejména v oblasti laserových refrakčních metod (PRK, LASIK) a dalších refrakčních zákroků (AK, CLE, fakické čočky). Je autorem a spoluautorem řady odborných prací, přednášel o problematice refrakční chirurgie na významných oftalmologických sjezdech, absolvoval několik zahraničních stáží .

MUDr.David Klečka je členem České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie , European Society of Cataract and Refractive Surgeons .

Pro chod Centra je důležitá jak práce lékařů,tak i práce našich sester a administrativních pracovníků. Jejich koordinací je pověřena vrchní sestra

Jana Nováková

Vystudovala SZŠ v Kolíně, obor všeobecná sestra. V letech 2000 - 2001 absolvovala pomaturitní specializační studium, obor instrumentování na operačním sále, po jehož ukončení získala titul diplomovaná sestra specialistka.

Od roku 1986 pracovala na Oční klinice FNKV Praha 10, od roku 1997 v Centru refrakční chirurgie ELAS.

Všechny sestry nejenže splňují náročné podmínky stanovené MZČR pro získání registrace, ale pokračují i v postgraduálním vzdělávání aktivní účastí na mezinárodních kongresech oftalmologických sester, celostátních odborných seminářích i akcích pořádaných ČSRKCH. Sestry jsou schopny s klienty komunikovat v anglickém i německém jazyce.Vytvořil Internet Projekt, a.s. © 2009 Refrakční Centrum s.r.o.