Operace očí,laserové operace očí,operace očí laserem - Refrakční centrum - laserová operace očí,operace očí laserem,operace zraku,oční operace,keratokonus,operace očních víček,odstranění krátkozrakosti, Mudr. Petr Novák.
AKTUALITY
NOVÝ TELEFONNÍ KONTAKT

Velice se omlouváme všem klientům za výpadek telekomunikační sítě v našem Centru i v celém areálu BDC, která byla způsobena rozsáhlou poruchou na straně poskytovatele těchto služeb. V případě potřeby nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420602408601. Při akutních obtížích využijte naši SOS linku, kterou máte k dispozici. Děkujeme za pochopení. Více

PRIM. MUDR. PETR NOVÁK - JAK HO MOŽNÁ NEZNÁTE

Chcete-li se blíže seznámit s primářem MUDr. Petrem Novákem, spoluzakladatelem Refrakčního Centra Praha a zároveň jeho hlavním chirurgem v jedné osobě, nezapomeňte sledovat nejnovější vydání Top Star magazínu v úterý 22. 5. Začíná ve 22:50 na Primě a pořadem vás bude provázet tak jako vždy sympatický David Gránský. Více

FaceBook Česky English Deutsch
To nejlepší pro vaše oči
 

Přístrojové vybavení

Refrakční Centrum Praha Vám představuje unikátní systém iDESIGN.
Tento komplexní systém, sloužící k diagnostice a následnému odstraňování dioptrických vad excimer laserem, Vám můžeme nabídnout jako jediní v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DIAGNOSTIKA

 • iDESIGN Advanced WaveScan Studio
 • PENTACAM

PLÁNOVÁNÍ LÉČBY

 • iDESIGN VSS Refractive Software

TERAPIE

 • iFS Laser nebo XP mikrokeratom
 • STAR S4 IR VISX laser


iDesign


    Advanced WaveScan Studio


CELKEM 5 MĚŘENÍ Z JEDINÉHO SNÍMKU

 

 • Aberrometrie (Wavefront analýza)     
 • Automatické měření refrakce
 • Pupilometrie
 • Keratometrie
 • Topografie rohovky

 Hartman-Shack Sensor    

 • Hartmann-Shack wavefront senzor s vysokým rozlišením (5 x vyšší rozlišení než u předchozí verze WaveScan)
 • Fourier rekonstrukční algoritmus využívající více než 1257 mikro-refrakčních analýz v 7 mm zóně wavefront a zvyšující tak přesnost měření
Pentacam


Pentacam ® byl poprvé představen v roce 1999, komerčně dostupným je od roku 2003. Jedná se o první automaticky se otáčející  Scheimpflugovu kameru. Během rotačního skenování, které trvá maximálně 2 sekundy, je zachyceno až 50 Scheimpflugových obrazů předního segmentu oka. Vyšetření se provede automaticky, nezávisle na uživateli. Během testovacího procesu jsou pohyby pacientova oka snímány druhou kamerou a jsou kompenzovány matematickou interpolací. Technika ray tracing se používá pro kompenzaci optického zkreslení. Tato kombinace je základem pro výpočet spolehlivějších údajů pro další hodnocení.

Pentacam ® měří rohovku od limbu k limbu. To dodává topografická data o elevaci a zakřivení celé přední a zadní povrch rohovky. Tloušťka rohovky (pachymetrie) je měřena a znázorněna graficky na celém jejím povrchu. Dále je prováděna na topografii založená detekce keratokonu a jeho kvantifikace. Pro screening glaukomu jsou vypočítány a zachyceny hloubka přední komory, objem komory (velikost) a komorové úhly. Osvětlení oka pomocí modrého LED světla činí viditelnými zákaly rohovky a zákal čočky (katarakta). Pro pacientovu lepší Informaci může být zobrazena přední komora na virtuálním tomografickém modelu.

Po dokončení vyšetření, Pentacam ® vyhotoví zprávu, která shrnuje abnormality zjištěné během skenování. Tato zpráva je založena na klinických zkušenostech publikovaných ve studiích a odborných článcích, které definují tyto abnormality.

Pentacam ® HR produkuje ostré a brilantní snímky díky jeho vynikajícímu hardwaru. Vysoké rozlišení CCD čipu a optimalizovaný optický design dokáže změřit až 138 tisíc reálných elevačních bodů. Pro detailní analýzu rohovky se nabízí až 100 Scheimpflugových obrázků, které mohou být zachyceny během jednoho jediného scanu. Pohyblivý fixační bod zajišťuje komfortní vyšetření i u pacientů s vysokým stupněm ametropie (vysokou refrakční vadou). Vysoké rozlišení Scheimpflugových obrázků z Pentacam ® HR působivě ukazuje nitrooční čočky i fakické nitrooční čočky, stejně jako rohovkové segmenty rohovková zranění a zákaly rohovky, jako například při Fuchsově dystrofii. Oční čočka se zobrazuje od jejího předního pouzdra až po pouzdro zadní, a to i když jsou přítomny zákaly.


iFS Advanced Femtosecond Laser
Všechny zkušenosti s femtosekundovou technologií vyvrcholily pátou generací iFS Laseru.iFS Laser umožňuje chirurgům větší kontrolu pro maximální přizpůsobení procedury – stává se nepostradatelným nástrojem pro LASIK a další procedury. S téměř 4 miliony procedur provedených k dnešnímu dni se IntraLase technologie stala metodou volby na poli femtosekundových technologií. iFS Laser umožňuje:

 • Vylepšené individualizaci rohovkového flapu
 • Vylepšení biomechanické stability flapu
 • Rychlejší návrat vidění
 • Výjimečnou bezpečnost
 • Přizpůsobení se potenciálu rohovky 

Vylepšení individuálního přizpůsobení flapu 

iFS Laser software design umožňuje chirurgům větší schopnost přizpůsobit rohovkový flap
 • invertovat úhel bočního řezu až na 150° pro zlepšení biomechanické stability
 • využití eliptického flapu s cílem maximalizovat expozici stromálního lůžka 
 • těsnější separace bodů vytváří hladší stromální  lůžko a umožňuje nadzdvižení flapu prakticky bez námahy 
 • nižší energie na puls snižuje reakci tkáně a riziko zánětu
Inovace v architektuře flapu 

iFS Laser přináší dvě významné novinky v architektuře flapu: invertovaný úhel bočního řezu a elipsovitý tvar flapu. Když se zkombinuje rychlejší opakovací frekvence a invertovaný úhel bočního řezu, naše pátá generace iFS Laseru je univerzálním zařízením, které je schopné zachovat rohovkovou inervaci a podpořit pooperační hojení vytvořením biomechanicky stabilního rohového flapu.

iFS Laser invertovaný úhel bočního řezu má následující výhody:
 • zvýšení pooperační přilnavosti flapu
 • 3x vyšší stabilitu flapu (boční řez 150°) ve srovnání s mikrokeratomem v průběhu nazdvižení lamely
 • lepší znovuobnovení integrity přerušených nervů 
 • méně příznaků syndromu suchého oka, ve srovnání s řezem 30° 

Schopnost produkovat eliptický tvar flapu:
 • rozkládá symetricky síly u eliptické rohovky
 • přesunutí pozice hinge (závěsu) více do periferie s cílem maximalizovat expozici stromálního lůžka, optimalizovat rozsah excimerové fotoablace a současně snížit riziko ablace v místě hinge
 • variabilní nastavení širšího úhlu hinge
 • Větší biomechanická stabilita, hladší stromální lůžko a rychlejší zotavení vizuálních funkcí

iFS Laser nabízí ideální kombinaci výhod: minimální narušení architektury rohovky, méně možných komplikací, hladší povrch stromálního lůžka, plus rychlejší zotavení vizuálních funkcí.
 • podporuje pooperační apozici přerušených nervových vláken 
 • studie ukazují, že snížení energie na impuls znamená současně snížení otoku rohovkové lamely a rizika zánětu, je provázeno zlepšením zrakové rehabilitace
 • jak v průběhu vytváření lamely, tak i v pooperačním průběhu, použití iFS Laseru redukuje, nebo zcela eliminuje vznik komplikací
 • těsnější mezibodová separace vytváří hladší povrch stromálního lůžka a umožňuje prakticky bez námahy odklopit vzniklou rohovkovou lamelu


XP MICROKERATOM


EX-TRA PRECIZNÍ
 • bezpečná, precizní a zároveň rychlá metoda k vytvoření pravidelné rohovkové lamely

BEZPEČNÝ 
 • designem přísavného kroužku se redukuje riziko odsátí, nepředvídatelného pohybu nebo přerušení sání 
 • optimalizovaná rychlost pohybu 
 • nemá ozubený převod, což zajišťuje bezpečný pohyb hlavy mikrokeratomu bez rizika přerušení plynulého pohybu 
 • tlouštka lamely je vyznačena zřetelně na hlavě mikrokeratomu 

PRAKTICKÝ 
 • operace LASIK s XP mikrokeratomem je rychlá
 • sestavení XP bylo maximálně zjednodušeno, jednoduchá je i následná obsluha 
 • přechod z pravého na levé oko v průběhu operace je umožněn jedinou páčkou
 • velký průměr lůžka pod lamelou umožňuje fotoablaci v širší optické zóně
 • libovolně nastavitelná pozice přechodového můstku tzv. hinge v rozsahu 360 stupňů
 • sterilizovatelné všechny části, se kterými se během operace manipuluje

VISX STAR S4 IR

Laser VISX STAR S4 IR patří ke špičkovým Argon - Fluoride excimerovým laserům generujícím světelné záření o vlnové délce 193 nm (UV). Jedná se již o sedmou generaci excimerových laserů, které firma VISX vyvíjí již od roku 1987, kdy poprvé uvedla do provozu funkční excimerový laser. 
U systému STAR S4 IR byly využity nejnovější sofistikované technologie, které kladou především důraz na šetrnost zákroku a jeho precizní provedení. Technologie zaručující bezpečnou a spolehlivou funkci systému odráží i největší množství U. S. FDA certifikátů, které VISX STAR S4 IR pro laserové refrakční operace obdržel. 

TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY VISX STAR S4 IR


Frekvence a laserová stopa

Sofistikovaný algoritmus STAR S4 IR systému kombinuje optimální opakovací frekvenci s optimální velikostí stopy. Systém STAR S4 IR pracuje na principu excimerových laserů VSS (Variable Spot Size), v současné době prokazatelně nejšetrnější technologie a vhodně tuto technologii kombinuje se systémem proměnné opakovací frekvence VRR (v rozsahu 10 - 20 Hz). Dosahuje tak šetrnějšího zákroku z pohledu pacienta - ablace minimálního nutného množství tkáně, minimální teplotní změny a zkrácení celkové doby zákroku (díky VSS potřebuje dle typu zákroku 5x až 15x méně pulsů než systémy na bázi SSS -Small Spot Scaning).

Trvání pulsu

Doba trvání laserového pulsu je 20 ns. Při tom délka trvání pulsu právě v řádu nanosekund splňuje požadavky na šetrný a bezpečný zákrok, protože je vždy mnohonásobně kratší než mikropohyby oka, které jsou v řádu milisekund (10-3 ms) a relaxační termická doba tkáně, která je v řádu mikrosekund (10-6 μs).

Průměr a profil paprsku

Nejmenší využívaný průměr paprsku 0,65 mm je využíván k přesnému vyhlazení jemných zakřivení rohovky při "customized" ablacích. Technologie VSS (Variable Spot Size) umožňuje v průběhu celého zákroku kombinovat pomocí sofistikovaného řídícího software různé velikosti stopy, v rozsahu od 0,65 mm do 6,5 mm, s přesným umístěním v prostoru na základě zapracování informací získaných z diagnostických předoperačních vyšetření (iDESIGN).
Laserový systém VISX S4 používá speciální profil paprsku, který má vysoce uniformní hloubku ablace v kterémkoli místě zvolené velikosti stopy. Hloubku ablace v místě zasažení lze matematicky vypočítat a řízením velikosti spotu VSS tak dosáhnout minimální nutné a současně naprosto přesné ablace tkáně. 

Optická zóna fotoablace

Systém VISX S4 pracuje standardně s optickou zónou 6,5 mm, kterou lze individuálně rozšířit až na 8 mm optickou zónou. Maximální průměr oblasti léčby (aktivní zóna ablace) je 9 mm. 
Použití větší optické zóny a oblasti ablace snižuje možné problémy při nočním vidění (nepříjemné odlesky, či " glare" kolem světelných zdrojů) z důvodu dilatace zorničky.

ActiveTrack 3-D EyeTracking

Je systém, který pomocí dvou infračervených video kamer registruje všechny pohyby oka v ose X - Y a Z (účinnost 99,4%). Tento systém také nevyžaduje medikamentózně ovlivněnou šíři zornice. 
Součástí sledovacího systému je tzv. ActiveTrack Automatic Centering, funkce umožňující sledování středu zorničky v průběhu zákroku a její automatickou centraci na střed optické osy laserového systému (s přesností 50 µm). Snímací frekvence je třikrát vyšší než opakovací frekvence pulsu (60 Hz: 20 Hz) a zachytí tak bezpečně pohyb mezi jednotlivými pulsy.

Automated Iris Registration (IR)

Je systémem umožňujícím precizní zaměření oka pacienta, který eliminuje chybu i při torsním pohybu oka, ke kterému dochází se změnou polohy pacienta, při diagnostickém vyšetření a samotném laserovém zákroku. Umožňuje tak precizní provedení individualizovaných "customized" ablací.

 Vytvořil Internet Projekt, a.s. © 2009 Refrakční Centrum s.r.o.