Operace očí,laserové operace očí,operace očí laserem - Refrakční centrum - laserová operace očí,operace očí laserem,operace zraku,oční operace,keratokonus,operace očních víček,odstranění krátkozrakosti, Mudr. Petr Novák.
AKTUALITY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Refrakční Centrum Praha, sídlící v samotném srdci Prahy nedaleko Václavského náměstí, nabízí kvalitní oftalmologickou péči nejen zájemcům o laserové operace očí, ale všem, kdo se chtějí dobře starat o svůj zrak. Jedinečnou příležitostí dozvědět se vše potřebné o metodách laserových i nitroočních operací včetně individuálního posouzení konkrétní dioptrické vady a návrhu nejvhodnějšího řešení, je Den otevřených dveří, který Refrakční Centrum Praha pořádá v pátek 11. října 2019. Více

NOVÝ TELEFONNÍ KONTAKT

Velice se omlouváme všem klientům za výpadek telekomunikační sítě v našem Centru i v celém areálu BDC, která byla způsobena rozsáhlou poruchou na straně poskytovatele těchto služeb. V případě potřeby nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420602408601. Při akutních obtížích využijte naši SOS linku, kterou máte k dispozici. Děkujeme za pochopení. Více

FaceBook Česky English Deutsch
To nejlepší pro vaše oči
 

Slovník odborných pojmů

AMBLYOPIE - neboli tupozrakost je funkční porucha zrakové ostrosti, která vzniká v dětství nejčastěji v důsledku šilhání, vysoké refrakční vady, anisometropie (tj. vyššího dioptrického rozdílu mezi očima) nebo jiných očních onemocnění (např.vrozený šedý zákal apod.). Zrakové funkce dítěte se vyvíjejí do 6 až 8 let věku a jakákoli překážka normálního fungování oka v útlém dětství, může toto oko trvale funkčně oslabit. V praxi to znamená, že amblyopické (neboli tupozraké) oko nedokáže ani s nejlepšími korekčními pomůckami (brýlemi či kontaktními čočkami) dosahovat takové zrakové ostrosti jako oko zdravé.To limituje i možný efekt refrakční operace. Ta dokáže odstranit pouze dioptrickou vadu, ale bohužel nedokáže odstranit amblyopii.

ASTIGMATICKÁ KERATOTOMIE ("nářezy rohovky") - je mikrochirurgická metoda vhodná k úpravě astigmatismu. Podstatou metody jsou incize (nářezy) rohovky prováděné při okraji rohovky speciálním diamantovým nožem. Jejich různou délkou, hloubkou a lokalizací lze dosáhnout požadované změny zakřivení rohovky a tím korekce astigmatismu. U vyšších stupňů astigmatismu a kombinovaných vad přichází v úvahu kombinace této metody s metodou LASIK. V první fázi je pomocí nářezů snížen rohovkový astigmatismus a zbytková vada je po zhojení nářezů a stabilizaci refrakce (cca 6 měsíců po nářezech) řešena laserovým zákrokem.

ASTIGMATISMUS - je refrakční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo (méně častěji) čočky. Zakřivení a tím i lomivost rohovky nebo čočky se liší v jednotlivých osách a obraz na sítnici je neostrý a deformovaný. Vada většinou vzniká již v dětství a je často kombinována s některou ze základních vad - krátkozrakostí či dalekozrakostí. Astigmatismus zhoršuje vidění jak do dálky tak i na blízko, je korigován cylindrickými skly nebo torickými kontaktními čočkami. Určitý nízký stupeň astigmatismu je fyziologický (rohovka není téměř nikdy absolutně pravidelně zakřivená) a nevyžaduje optickou korekci. Astigmatismus lze řešit laserovým refrakčním zákrokem nebo metodou nářezů rohovky.


DALEKOZRAKOST (hypermetropie) - refrakční vada oka, při níž je oko příliš krátké, nebo optická mohutnost rohovky a čočky příliš nízká. V důsledku tohoto nepoměru se světelné paprsky sbíhají za sítnicí a vznikající obraz je opět neostrý. Optický aparát oka má schopnost prostřednictvím akomodace (změny zakřivení čočky) tuto vadu do jisté míry korigovat. Tato možnost je však omezená a klesá s věkem. Vyšší vady se projeví již v dětství, nižší často až v dospělosti - pacient má obtíže zejména při pohledu do blízka, později i do dálky. Tato vada je obvykle korigována plusovými (spojnými) skly nebo kontaktními čočkami.


EPI-LASIK - povrchní metoda laserové refrakční chirurgie, podobná metodě LASEK a PRK. Povrchní krycí vrstva rohovky je zde seříznuta speciálním "epikeratomem". Vlastním laserovým zákrokem je poté odstraněna vrstvička rohovkového stromatu. Na konci operace je epiteliální lalok přiložen zpět na své původní místo.V průběhu dalších dní dochází k opětovnému přihojení a regeneraci epitelu. Na konci operace je, podobně jako u metody PRK, nutno oko překrýt speciální kontaktní čočkou, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení a zmírňuje bolestivost. Čočka zůstává v oku obvykle po dobu čtyř dní. Většina lidí pociťuje v prvních dnech bolestivost spojenou s hojením povrchu oka. Také zraková rehabilitace je delší větší než u LASIK. K úplné stabilizaci zraku dochází většinou v průběhu několika měsíců.

EXCIMER LASER - (z angl.EXCited dIMER) je počítačem řízený ultrafialový světelný paprsek o vlnové délce 193 nanometrů. Toto záření je schopno vymodelovat povrch rohovky podle přítomné refrakční vady tak, že nově vzniklý optický aparát oka dokáže světelné paprsky zaostřit blíže k povrchu sítnice. Tak je schopen zredukovat, nebo zcela eliminovat předchozí refrakční vadu oka. Energie laserového záření dokáže přerušit spojení mezi jednotlivými molekulami rohovkové tkáně, čímž dochází k jejich odpaření (vaporizaci). Každý puls excimer laseru je schopen odstranit rohovkovou tkáň s přesností na 0,25 mikronu! Platí, že čím více rohovkové tkáně se odstraňuje, tím více se mění refrakční síla rohovky. Excimer laser produkuje "studené" záření. To je ideální právě pro rohovkovou refrakční chirurgii, protože nehrozí nebezpečí tepelného poškození rohovkové tkáně. Přesnost, předvídatelnost změn v povrchovém zakřivení a bezpečnost zařadila excimer laserové zákroky do čela refrakčních chirurgických zákroků.

EXTRAKCE ČIRÉ ČOČKY (CLE - Clear Lens Extraction) - je další z možností řešení refrakční vady - především vysoké hypermetropie u pacientů po 40 roce věku. Podstatou zákroku je odstranění čiré lidské čočky a její nahrazení umělou nitrooční čočkou tak, aby byla odstraněna dioptrická vada oka. Operace se provádí prakticky stejně jako operace šedého zákalu-tj. odstranění čočky zkalené.

EYE-TRACKER - kontrolní řídící systém, který během operace opticky fixuje pacientovo oko a brání tak nežádoucímu vychýlení laserového paprsku. Poloha oka je v průběhu operace neustále sledována automatickým systémem , který při drobných pohybech upravuje směr laserových pulsů a brání tak nepřesnému provedení zákroku. Moderní generace laserů používá vysoce účinný systém eye-trackingu, který umožňuje velmi přesné odstranění vady i u hůře spolupracujících pacientů.

FAKICKÁ ČOČKA - umělá čočka, která se vkládá do nitra oka při zachování přirozené lidské čočky. Kombinace umělé fakické čočky a čočky přirozené znamená možnost úpravy dioptrií se současným zachováním akomodace (zaostřování) lidské čočky. Při implantaci fakické čočky do nitra oka se čočka vkládá buď do přední části oka před duhovku (tzv fakické čočky "předněkomorové") , nebo za duhovku těsně před čočku lidskou (tzv."zadněkomorová" fakická čočka). Jedná se o nitrooční chirurgický zákrok, užívaný ke korekci vysokých vad (krátkozrakosti nebo dalekozrakosti) u pacientů, u kterých není vhodné provedení laserové operace (např.paciernti s příliš vysokou vadou, tenkou rohovkou, širokými zornicemi).

FEMTOLASIK -

GLARE (starbusting, halo) - světelné fenomény kolem světel za šera a v noci (pocit rozmlžení, rozostření nebo tříštění kolem světelných zdrojů), jsou do jisté míry přirozeným jevem způsobeným rozšířením zorničky za sníženého osvětlení a odlišným lomem paprsků v centrální a periferních částech rohovky. Jev zná většina pacientů používající brýle nebo kontaktní čočky, v určité míře se může vyskytovat i po laserových refrakčních operacích. Intenzita tohoto jevu souvisí s výší odstraňované dioptrické vady, šíří optické zóny a šíří zornice. Při kombinaci vysoké vady, tenké rohovky a širokých zornic je vyšší i riziko výskytu těchto světelných fenoménů v pooperačním období - případný zákrok je proto nutno důkladně zvážit.

HAZE - je možnou komplikací hojení rohovky po zákroku PRK. Jde o zašednutí rohovky v důsledku jizvení porušené bazální membrány rohovkového epitelu. Lehký stupeň haze většinou neovlivňuje zrakové funkce, při výraznějším stupni zašednutí může být zraková ostrost snížena. Léčbou je dlouhodobější aplikace kortikosteroidních kapek. Po zákroku LASIK se haze prakticky nevyskytuje.

HYPERMETROPIE - viz dalekozrakost

KATARAKTA - neboli šedý zákal je většinou získané, méně často vrozené zkalení lidské čočky. Postihuje oko nejčastěji po 50-60 roce věku jako důsledek metabolických změn v lidské čočce, může však být i komplikací některých jiných očních či celkových onemocnění (např. cukrovka), užívání některých léků či úrazů oka. Řešení katarakty je pouze chirurgické. Zkalená čočka je při operaci odstraněna a nahrazena čočkou umělou, která se vkládá do pouzdra původní čočky.

KRÁTKOZRAKOST (myopie) - refrakční vada oka, při níž je oko příliš dlouhé, nebo optická mohutnost rohovky a čočky příliš vysoká. V důsledku tohoto nepoměru se světelné paprsky sbíhají před sítnicí a vznikající obraz je neostrý. Vada vzniká nejčastěji ve školním věku a progreduje v průběhu růstu a dospívání. Pacient vidí špatně do dálky, čtení je většinou bez obtíží. Tato vada je obvykle korigována minusovými (rozptylnými) skly nebo kontaktními čočkami.LASEK - povrchní metoda laserové refrakční chirurgie, která je vlastně variantou starší metody PRK. Povrchní krycí vrstva rohovky zvaná epitel zde není zcela odstraněna, ale je odpreparována v podobě tenkého laloku po aplikaci speciálního roztoku. Vlastním laserovým zákrokem je poté odstraněna vrstvička rohovkového stromatu. Na konci operace je epiteliální lalok přiložen zpět na své původní místo.V průběhu dalších dní dochází k opětovnému přihojení a regeneraci epitelu. Na konci operace je, podobně jako u metody PRK, nutno oko překrýt speciální kontaktní čočkou, která oko chrání po dobu prvních dnů hojení a zmírňuje bolestivost. Čočka zůstává v oku obvykle po dobu čtyř dní. Většina lidí pociťuje v prvních dnech bolestivost spojenou s hojením povrchu oka. Také zraková rehabilitace je delší větší než u LASIK. K úplné stabilizaci zraku dochází většinou v průběhu několika měsíců.

LASIK (LASer In situ Keratomileusis) - je modernější laserovou metodou, upřednostňovanou v současnosti na všech špičkových pracovištích pro řešení krátkozrakosti, nižší a střední dalekozrakosti a astigmatismu. Principem metody je mikrochirurgické seříznutí tenké vrchlíkové lamely rohovky (nejčastěji 160 mikronů silné) a provedení zákroku laserem po jejím odklopení. Po tomto opracování hlubších rohovkových vrstev je lamela přiklopena zpět, na své původní místo. K jejímu přichycení stačí několik minut, není třeba ji přišívat ani povrch oka krýt kontaktní čočkou. Hojení oka po operační technice LASIK je velmi rychlé a prakticky bezbolestné, zraková rehabilitace trvá několik hodin až dnů, což umožňuje časnou operaci druhého oka a jen minimální omezení aktivit pacienta v pooperačním průběhu.

MONOVISION - situace využívaná při korekci dioptrických vad krátkozrakých pacientů v presbyopickém věku (pacienti starší 45 let, kteří již mají rozdílné dioptrie pro vidění na dálku a na blízko). Na jednom oku je ponechána drobná mínusová vada do dálky (cca -1,5 dioptrie) a toto oko pak lépe vidí do blízka, druhé oko je plně korigováno do dálky.Výsledný stav umožňuje použitelné vidění na obě vzdálenosti, avšak může narušovat prostorové vidění a proto je vhodné situaci před operací simulovat např.pomocí kontaktních čoček.

MULTIFOKÁLNÍ NITROOČNÍ ČOČKA - umělá nitrooční čočka, která na rozdíl od klasické tzv.monofokální umělé čočky umožňuje pomocí unikátního uspořádání optických zón vidění do dálky i do blízka, podobně jako tomu je s multifokálními brýlemi nebo kontaktními čočkami. Je používána k řešení dioptrických vad zejména u pacientů v tzv.presbyopickém věku (starších 45 let), kdy přirozená lidská čočka ztrácí svoji elasticitu a tím schopnost přeostřování do dálky a na blízko (PRELEX,CLE).

MYOPIE - viz krátkozrakost

ORBSCAN - unikátní vyšetřovací sytém, umožňující velmi podrobnou trojrozměrnou analýzu předního segmentu oka. Vyšetření trvá několik sekund, je bezkontaktní, tudíž není potřeba povrch oka před vyšetřením znecitlivovat anestetickými kapkami. Vyšetření na přístroji Orbscan umožňuje analýzu nejen přední, ale unikátně i zadní plochy rohovky, přesné stanovení tloušťky rohovky v celém jejím rozsahu, měření hloubky přední komory oka i měření šíře zornice. Právě hodnoty zakřivení a tloušťky rohovky i šířka zornice jsou důležitými parametry, nezbytnými pro odhalení stavů, kde může být laserový zákrok kontraindikován (příliš tenká rohovka, přední event. zadní keratokonus apod.). Přístroj umožňuje i prostorovou 3D simulaci předního segmentu oka a stanovení řady dalších parametrů potřebných k přesnému vyhodnocení předoperačních i pooperačních nálezů.

PACHYMETRIE - měření tloušťky rohovky, je nezbytnou součástí vyšetření před laserovou refrakční operací. Tloušťka rohovky hraje důležitou roli při rozhodování, kolik dioptrií lze u konkrétního pacienta bezpečně odstranit. Měření se provádí nejčastěji ultrazvukovou sondou, po předchozím znecitlivění povrchu oka anestetickými kapkami. Modernější a přesnější je měření optickou metodou v rámci vyšetření na přístroji Orbscan.Toto vyšetření umožní změřit tloušťku rohovky v celé její ploše, včetně nalezení nejtenčího bodu. Vyšetření je bezkontaktní, povrch oka tudíž není třeba znecitlivovat kapkami.

PRELEX (Presbyopic Lens Exchange) - výměna lidské čočky za čočku umělou, používaná k řešení dioptrických vad u pacientů v tzv.presbyopickém věku (starších 45 let), kdy přirozená lidská čočka ztrácí svoji elasticitu a tím schopnost přeostřování do dálky a na blízko. Tento zákrok je vhodný především u pacientů, kteří již mají rozdílné dioptrie pro vidění na dálku a na blízko.Operace je shodná s operací šedého zákalu, lidská čočka je odstraněna pomocí ultrazvukového fakoemulsifikačního přístroje a do jejího pouzdra se vloží umělá čočka. Její optická síla je volena individuálně podle rozměrů oka a výše dioptrické vady každého pacienta tak, aby odstranila vadu do dálky , případně při použití tzv.multifokální umělé čočky i vadu do blízka.

PRESBYOPIE - neboli vetchozrakost je projevem přirozeného stárnutí oka a ztráty jeho schopnosti akomodace - zaostřování do blízka. Tato schopnost klesá průběžně již od dětství, což se projevuje vzdalováním tzv. blízkého bodu (tj. nejbližšího místa před okem, které ještě dokáže vidět ostře). Kolem 40-45. roku života se vzdálenost blízkého bodu posunuje zhruba na 35- 40 cm od oka a pacient začíná mít obtíže při čtení a práci do blízka. Vada je korigována plusovými "čtecími" skly, jejichž dioptrická hodnota s věkem roste. ) Problém presbyopie (tedy potřeby brýlí na čtení a práci do blízka po 40-45. roce věku) zatím současné laserové refrakční zákroky spolehlivě řešit nedokáží.

PTK - fototerapeutická keratektomie - je laserový terapeutický zákrok, používaný k léčení onemocnění povrchových vrstev rohovky - například recidivujících erozí,rohovkových jizev apod.Průběh operace i pooperační hojení je podobné jako u metody PRK.

PRK (fotorefraktivní keratektomie) - je úprava zakřivení povrchu rohovky po předchozím mechanickém odstranění její povrchní buněčné vrstvy - epitelu. Po znecitlivění povrchu rohovky anestetickými kapkami a snesení epitelu je proveden laserový zákrok v povrchních vrstvách stromatu. Protože epitelová vrstva tvoří přirozený kryt, bez kterého se oko stává velmi citlivým až bolestivým, musí být rohovka po zákroku kryta kontaktní čočkou. Krycí vrstva epitelu v průběhu několika dní rychle regeneruje, přesto bývá hojení oka v prvních dnech bolestivé a vidění neostré. Definitivní zahojení rohovky a stabilizace zrakových funkcí jsou velmi individuální a nastupují řádově po uplynutí několika týdnů až měsíců. PRK je v současnosti alternativou LASIKu pro řešení nižší a střední krátkozrakosti.

STRABISMUS - neboli šilhání je porucha paralelního postavení očí. Vzniká nejčastěji v důsledku vrozené nebo získané poruchy funkce okohybných svalů. U každého pacienta s tímto problémem je vhodné provést před případným laserovým zákrokem specializované strabologické vyšetření . Existuje totiž určitá souvislost mezi postavením očí a dioptrickými vadami. V určitých případech by odstranění dioptrické vady mohlo znamenat zvýraznění šilhání nebo i vznik velmi nepříjemného dvojitého vidění (tzv. diplopie). U pacientů, kde toto riziko existuje, není vhodné laserový refrakční zákrok provádět.

TUPOZRAKOST - viz amblyopie

WAVEFRONT - vyšetřovací sytém,založený na principu tzv.vlnoplochy, umožňující individualizované měření optických vlastností oka a posouzení tzv.aberací vyšších řádů. Aberace vyšších řádů jsou častou příčinou snížené kvality vidění pacienta a nelze je korigovat běžnými optickými pomůckami. Technologie wavefront je založena na složitých matematických analýzách, které jsou využívány v kosmonautice a astronomii. V laserové chirurgii pomáhají vytvořit přesnou představu o kvantitativním i kvalitativním stavu optického aparátu oka, hodnotit kvalitu obrazu za tmy, a kvantifikovat výskyt tzv.vedlejších zrakových fenoménů.


Vytvořil Internet Projekt, a.s. © 2009 Refrakční Centrum s.r.o.